• مرتب سازی بر اساس:
فروخته شده

مزیت ها:

 • پرایمر
 • تقویت کننده و درمانی
 • دارای رنگ
 • حاوی روغن های طبیعی گیاهی

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • دامنه رنگی مطابق با مد روز
 • اپلیکاتور منحصربفرد

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • کاربرد چند منظوره
 • ویژگی های هایلات کننده و شیمری

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • بافت قابل ترکیب
 • کاربرد دو منظوره
 • نمای نهایی روشن و طبیعی

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • بسیار سبک و راحت
 • دارای خاصیت انعکاس ۳ بعدی روشنی و درخشش است
 • رنگ آن ماندگاری و دوام طولانی دارد.

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • بسیار سبک و راحت
 • میزان سازی رنگ،
 • پرایمر و پوشاننده پایه

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • بسیار سبک و راحت
 • آبرسانی عمیق ۶ ساعته،
 • حاوی ترکیبات مراقبتی

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • بسیار سبک و راحت
 • آبرسانی عمیق ۱۰ ساعته

دسترسی : ناموجود

فروخته شده

مزیت ها:

 • استفاده چند منظوره
 • بافت نرم و کرمی
 • ۶ ساعت ماندگاری
 • بدون انتقال و پخش شدگی

دسترسی : ناموجود